بخش پلی اتیلن (PE)

✔️گیربکس

✔️سیلندر ومارپیچ تک مارپیچ

✔️گازگیر و موادکش در ظرفیتهای مختلف

✔️دای هد و قالب

✔️کالیبراتور در سایزهای مختلف

✔️وان وکیوم و خنک کننده

✔️کشش

✔️خط زن

✔️کلاف کن

✔️اره میزی

✔️اره دوار

✔️مارک زن

✔️نوار مارک زن

✔️ مترزن

✔️آب پاش

بخش پی وی سی (PVC)

✔️گیربکس

✔️سیلندر ومارپیچ دو مارپیچ

✔️دای هد و قالب

✔️وان خنک کننده

✔️کشش

✔️اره میزی

✔️اره دوار

✔️تیغه ثابت و متحرک میکسر در ظرفیتهای مختلف

بخش آبیاری قطره ای (تیپ)

✔️گیربکس

✔️سیلندر ومارپیچ تک مارپیچ

✔️فرمینگ

✔️چشم دستگاه

✔️کلاف کن

✔️ردیف کن تیپ

✔️گازگیر و موادکش در ظرفیتهای مختلف

✔️دای هد و قالب

✔️فیلتر مواد