جهت مشاهده ی رویداد و ویدئوها ،لطفا روی فولدر مربوطه کلیک نمایید:

آماده سازی خط تولید لوله پلی اتیلن
ارسال به افغانستان
راه اندازی خط تولید نوارهای آبیاری قطره ای (تیپ)
photo icon
رویدادهای صنعتی

بزودی ویدئوهای قابل توجهی از خط تولیدهای مختلف بر روی سایت البرز پلیمر سپاهان، مشاهده خواهید کرد.

با ما همراه باشید…