carogate-pipe-line

خـط تولـیـد لوله كاروگيت دوجداره PP،HTPT،PVC:

لوله های کاروگیت بطور عمده براي زهكشي آب هاي زيرزميني استفاده مي شود.

مزايا و ويژگي ها:

از مزایای خط تولید لوله کاروگیت،كنترل اتوماتيك و كامپيوتري،خط توليد اتوماتيك،خروجي بالا و ثابت مي باشد .

اكسترودر:

اكسترودرهاي مختلفي براساس نوع مواد استفاده شده در آفريند توليد، براي خطوط لوله های کاروگیت قابل استفاده مي باشد.

براي مواد  HPPE  بهتر است از اكسترودر تك مارپيچ  و براي PVC از اكسترودرهاي دومارپيچ مخروطي و يا اكسترودرهاي موازي استفاده شود.

carogate-table