تایل 60*60:

روکش های تایل با عرض 60 سانتی متر و طول 60 سانتی متر در رنگ و طرح های متفاوت ارائه می گردد .

لازم به ذکر است که جنس این روکش ها نیز PVC می باشد.

نمونه طرح های این تایل ها به شرح ذیل می باشد: