ورق های PVC ماربل:

صفحات ماربل با عرض 1220 میلی متر و 1830 میلی متر و ضخامت 1-8 میلی متر دربیش از 15 رنگ و طرح زیبا و متفاوت ارائه می گردد .

مزایای استفاده از صفحات ماربل عبارتست از :

  • تنــــوع در طـــرح و رنـــــــــــگ
  • دارای تــوجیــــــه اقتـصـــــــادی
  • قــابلیــــت نصـــب درتمـــام سطــــوح
  • مقـــاوم در بـــــرابر اشعـــــه خــورشید
  • غـــیر قابـــل اشتعــال و آتــــش ســـوزی
  • قابل بازیافــــت و استـفـــاده مجــــدد
  • مقــاومــت بـالا در بــرابـر ضـــربه و فــشـار
  • غــــیر قــابل نفـــوذ در برابر حــشرات موذی
  • بـــدون نیاز به زیرســازی و طــول عمــر بـالا
  • عایق سرما وگرما وصدا به میزان قابل توجه